بک گراند با کیفیت (بانوی عشق و ایثار)

بسم الله الرحمن الرحیم

عشق بازینب تبانی کرده است

رنگ گل را ارغوانی کرده است ...هست کیش رهبریت کیش او...صبر زانو میزند در پیش او..با دانلودش یه صلوات هدیه کن به بانوی صبر و شکیبایی ...التماس دعا

بک گراند اسلامی با موضوع کربلا

بسم الله الرحمن الرحیم

کل ارض کربلا...
امام علیه السلام هنوز زهیر میخواهد...
حر را می پذیرد...
و برای حبیب نامه میفرستد...
نا امید نباید بود...
نمیدونم چی شد که این پستم کربلایی شد...!آقا شرمسارم ...ولی منتظرم
صلواتشو با دلت روونه کربلا کن ...التماس دعا

بک گراند زیبای امام رئوف

بسم الله الرحمن الرحیم
 آمده ام، آمدم ای شاه پناهم بده/خط امانی ز گناهم بده/ای حرمت ملجأ درماندگان/دور مران از در و راهم بده/لایق وصل تو که من نیستم/اذن به یک لحظه نگاهم بده/لشگر شیطان به کمین من است/بی کسم ای شاه پناهم بده...سلام این طرحمو تقدیم میکنم به جد غریبم
امام رضا عیله السلام...امام رئوفم مهربانم خیلی دوست دارم .... با دانلودش صلواتشو هم مثل دلت که وقتی میری زیارتشون با اخلاص و با صفا بفرست ...التماس دعا